Fundació Valldor7
G66170325
UAB SAF Poliesportiu 1*er Pis
08193 Bellaterra (Cerdanyola V.)
T: +34 93 594 60 98 – 680 417 445
fundaciovalldor7.com

 

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades, se l’informa del següent:

Les dades que ens comuniqui a través d’aquesta pàgina web seran objecte de tractament.

El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ VALLDOR 7, amb CIF G66170325, amb domicili a UAB SAF edifici SF1, Poliesportiu pis 1r, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de caràcter personal és info@fundaciovalldor7.com

És possible posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del responsable del tractament a través de la següent adreça de correu electrònic info@fundaciovalldor7.com

La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb vostè i l’enviament d’informació relativa a esdeveniments. Les dades podran ser comunicades a les empreses de missatgeria o logística encarregades del transport i lliurament dels productes. Igualment les dades podran ser comunicades, si s’escau, a l’entitat prestadora dels serveis del pagament dins el marc de la gestió del pagament. El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup.

Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per vostè, l’interès legítim del responsable i l’execució d’una relació contractual.

Cal que vostè proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis.

Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les obligacions legals del responsable, més un període addicional de quatre anys, sempre que vostè no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús.

Vostè té la possibilitat de sol·licitar al responsable l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.

En cas de conflicte, vostè pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions.

Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.

Les seves dades no seran usats per decisions individuals automatitzades.

  • Consento al tractament de les meves dades per a la prestació dels serveis encomanats.
  • Consento al tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials i informació relativa a esdeveniments relacionats amb els serveis encomanats.
  • Consento al tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions per “WhatsApp” relatives als serveis encomanats.

Fundació Valldor7 pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que www.fundaciovalldor7.com reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Analítica Web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google.

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest website.

En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Contact Us

Start typing and press Enter to search